Početna   Liječenje Kur'anom     Sihr     Satelitski snimak   Knjiga gostiju   Kontakt

 
Liječenje Sihra
 
Definisanje sihra
     

 

Vrste sihra

Sihr rastavljanja
Ljubavni sihr
Sihr priviđanja
Sihr ludosti
Sihr nemarnosti
Sihr bolesti
Sihr krvarenja
Sihr odgađnja ženidbe
Urok - kako nastaje

Linkovi

Kur'anski ajet

"Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima…" (Isra', 82)

Hadis Poslanika s.a.v.s.

U Buharijevom Sahihu je zabilježen hadis koji Ebu Hurejre prenosi od Božijeg Poslanika r, a koji glasi:

Allah nije spustio bolest, a da za nju nije dao i lijek". Muslimov Sahih navodi hadis Džabira b. ‘Abdullaha da je Božiji Poslanik r rekao: "Za svaku bolest postoji lijek. Ako se upotrijebi pravi lijek, bolesti nestaje, uz Allahovu odredbu"

 

 

 

 
 

Šta je sihr

Sihr (ili crna magija) je dio islamskog vjerovanja, a radi se o sporazumu između sihirbaza i šejtana koji se sastoji u tome da sihirbaz počini neke harame ili djela koja vode u širk (nevjerstvo), a da mu šejtan zauzvrat pomaže i bude poslušan u onome što traži od njega. Sihr se u nekim djelovima naše zemlje takođe izgovara kao sihir ili sihar.

 

Jezičko značenje sihra


El-Ezheri je rekao: "Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se traži njegova usluga."

Na drugom mjestu: "Suština sihra je prikazivanje neke pojave u lažnom liku suprotnom njegovoj biti. Kada sihirbaz hoće da prikaže lažnu sliku kao istinitu i predstavi nešto u suprotnosti od njegove biti, on to opsihri i ono postane suprotno svojoj suštini." (Lisanul-Areb)

Prenosi se od Ibnu Ebi Aise da je rekao: "Kada Arapi nazivaju sihr sihrom, onda ga oni tako zovu zato što on pretvara (preobraća) zdravlje u bolest." (Lisanul-Areb)

Ibnu Faris je rekao: "Sihr je prikazivanje neistine u vidu istine." (Lisanul-Areb)

U Mu’džemul-Vesitu je rečeno: "Sihr je tajnovit i suptilan."

U djelu "Muhitul-Muhit" se kaže: "Sihr je prikazivanje stvari u njima suprotnom stanju kako bi se izazvao nered."

 

 

Liječenje Kur'anom


Efendija

Mehmedalija Karamujić
Brčko,Maoča BB   76208
 

mob: +387 61 289 888

 
 

IIzrada web stranica dizajn seo marketing by www.web-company.info